Çatalca Su Sebili Temizleme

Tekdez, Çatalca ilçesinde; Akalan, Bahşayiş, Celepköy, Çiftlikköy merkez mahallesi, Fatih, Gümüşpınar, İhsaniye, Kabakça, Karacaköy merkez mahallesi, Kızılcaali, Oklalı, Örcünlü, Yalıköy, Atatürk mahallesi, Başak, Çakıl, Dağyenice, Ferhatpaşa, Hallaçlı, İnceğiz, Kaleiçi, Karamandere, Muratbey merkez mahallesi, Ormanlı, Örencik, Yaylacık, Aydınlar, Belgrat, Çanakça, Elbasan, Gökçeali, Hisarbeyli, İzzettin mahallesi, Kalfa, Kestanelik, Nakkaş, Ovayenice, Subaşı, Yazlık mahallelerinde ve tüm genelinde su sebili temizliği hizmetleri vermektedir. Çatalca su sebil temizliği ozonlama talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Su sebilleri; hemen her alanda kullanılan ve önemli bir ihtiyaç olan suyun kullanımını kolaylaştıran aletlerdir.

Suyun kullanımını kolaylaştıran bu aletlerin temizliği ve sterilizasyonu insan sağlığı açısından önem teşkil etmektedir.

Tekdez, Sağlık Bakanlığı onaylı başta İstanbul ÇATALCA ilçesi olmak üzere Türkiye geneli su sebili temizleme işlemlerinde hizmet sunmakta olan kurumsal bir kuruluştur.

Çatalca su sebili temizleme işlemleriniz için firmamız ile iletişime geçerek profesyonel destek talep edebilirsiniz.

Su sebillerinin çeşitleri incelendiğinde; büyük sanayi tipi ve küçük ev tipi çeşitleri ile karşılaşılmaktadır.

Büyük sanayi tipi sebiller; daha çok iş yerlerinde kullanılan, gri renkte, buzdolabı boyutunda sebil çeşididir.

Küçük ev tipi sebiller; altına ya da üstüne damacana takılan küçük sebil çeşitleridir.
Çatalca su sebili temizliği işlemleri sebil çeşidi ve markası fark etmeksizin düzenli ve periyodik olarak en geç 3 ayda bir yaptırılmalıdır. Aksi takdir de ÇATALCA ilçesinde bulunan sebillerde oluşacak olan bakteriler ciddi boyutta rahatsızlıkları sebebiyet verecektir.

Bakterilerin sebil içerisinde oluşumundan söz edilecek olursa; sebillerde koku ve tat farklılıkları meydana gelmesi ve akabinde yosunlanma oluşumu sebilin kirli olduğunu yani bakterilerin de üremesinin gerçekleştiğini göstermektedir.

Bu durumda, koliform bakterisi olarak bilinen oldukça hızlı üreyen ve ishal, kusma bulantı, yüksek ateş gibi ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet verecek olan bakteri çeşidi sebil içerisine nüfus etmiş olacaktır.

Koliform bakterisinin ve yosunlanma oluşumunun arındırılması oldukça zor işlemlerdir. Ancak doğru yöntem ve tekniklerle İstanbul ÇATALCA ilçesinde bulunan sebiller sağlıklı kullanıma teslim edilebilecektir.

Olağan durumlarda, koliform üreme süresi 60 ile 90 gün aralığındadır ve 90 günü aşkın süredir ÇATALCA ilçesinde temizliği yaptırılmayan sebillerin kullanımının kesinlikle durdurulması gerekmektedir.

Olağan durumlar dışında oluşabilecek durumlar incelendiğinde, sebillerin kirlenme oranını etkileyen kullanım durumları dikkat çekmektedir. Bu durumları; çok yoğun kullanımlar, çok az kullanımlar, kötü kullanımlar, şebeke suyu arıtma kullanımları olarak belirtmek doğru olacaktır.

Bu tür durumlarda, Çatalca su sebili temizliği işlemlerinin, temizlik sürelerinin değişkenlik göstermesi gerekmektedir. Çok yoğun kullanımlarda 30 günde bir, çok az kullanımlarda 45 günde bir, kötü kullanımlarda 30 günde bir ve şebeke suyu arıtma kullanımlarında 30 günde bir Çatalca su sebili temizleme işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Ayrıca ÇATALCA ilçesinde sebillerde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise hazne paslanmalarıdır. Hazne paslanmalarında herhangi bir temizlik işlemi uygulanmamakta, sebilin tamamen değiştirilmesi gerekmektedir.

Çatalca su sebili temizliği işlemlerinde bu hususlar doğrultusunda yaşanılacak problemlere sebebiyet vermemek için su sebillerinin gereken sürede, düzenli ve periyodik olarak yaptırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde ÇATALCA ilçesinde sağlıklı su temini sağlanabilecektir.

Su sebillerinin kullanım açısından kirlilik oranlarının yanı sıra kurulum açısından yaşanabilecek problemlerle de karşılaşılmaktadır.

Açık ya da kapalı alanlara kurulumu sağlanan sebillerin içerisine toz ve nemin girmesi suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Tozun hava yoluyla sebil içerisine girmesi daha çok açık alanlara kurulumu sağlanan sebillerde rastlanırken, nemin sebil içerisine girmesi ise kapalı alanlara kurulumu sağlanan sebiller de karşımıza çıkmaktadır.

Bu durumda kurulum alanı olarak sebillerin havadaki toz ve nemden kaçınılması mümkün olan bir kurulum alanı olmayacaktır. Ancak sebillerin kurulumunda elektrikli ev aletlerinin yakınına kurulmamasına dikkat edilmelidir. Sıcaklık yosun oluşumuna hızlandırıcı bir etkiye sahiptir ve sebil içerisinde bakteri üremesine katkı sağlamaktadır. Sebillerin sıcaklık yayan aletlerden uzak alana kurulması yosunlanma oluşumu gibi problemlerde hızlı etkeni ortadan kaldırmış olacaktır.

Çatalca su sebili temizleme işlemleri, sağlıklı su kullanımı ve verimli hayatlar için öncül koşul olmalıdır. Kirli suyun insan sağlığını ölümcül niteliklerde etkilediğinin bilincinde hareket edilerek ÇATALCA ilçesinde su sebili temizleme işlemleri aksatılmamalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü raporunda; kirli su kullanımından kaynaklı ölümler, sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer almaktadır.

ÇATALCA ilçesinde su sebili temizleme işlemleri kadar bu temizlik hizmetinin alındığı firma da önem teşkil etmektedir. Aksi takdir de verilecek olan ÇATALCA su sebili temizliği hizmetinden emin olunamayacaktır ve verilen hizmet sonrası teslim edilecek olan iş tamamlandı formunun hiçbir kanuni hükmü bulunmayacaktır.

İstanbul ÇATALCA ilçesinde su sebili temizleme işlemleri için, hizmet alınacak olan firmanın sahip olması gereken belgeler ve hatta referansları mutlaka sorgulanmalı ve talep edilmelidir.

Bu belgeleri; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri olarak belirtmek doğru olacaktır. Kaliteli ve güvenilir hizmetin kanıtı niteliğinde olan bu belgelere sahip firmalar tarafından hizmet sağlanmalıdır.

Aksi takdir de; uygulanacak doğru yöntem ve tekniklere hakim olmayan, uygulanması gereken temizlik maddesine hakim olmayan kimi zaman da sebili alarak temizleyip getireceğini söyleyen değişik firmalar ile karşılaşılacaktır.

Uygulanacak doğru yöntem ve tekniklere hakim olmayan firmalar tarafından verilen hizmet sonrası ÇATALCA ilçesinde bulunan sebillerde yosunlanma ve koliform bakterisi üremesi arındırılamadığı gibi farklı reaksiyonlar sonrası hızla üremeye devam edecektir.

Ayrıca ÇATALCA sebil temizliğinde verilecek hizmete hakim olmayan firmaların kullanacağı maddelere güvenmek mümkün olmayacaktır. Sebil temizliğinde ozon dışında hiçbir dezenfektan kullanılmaması gerekirken, bu firmalar tarafından sunulacak hizmet sonrası zehirlenmeler gibi ciddi boyutta rahatsızlıklar yaşanmaya başlanacaktır.

Ayrıca sebil temizliğinde yerinde hizmet sunulmalı, işlemler kontrolünüz altında ilerlemeli ve kontrolünüz ile sonlanmalıdır.

Özellikle sorgulanması gereken belgeler incelendiğinde;

ÇATALCA ilçesi su sebili temizleme işlemlerinde talep edilmesi gereken Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi; Sağlık Bakanlığı’nın tüm denetlemelerinden başarı ile geçmiş bir firma olduğunun ve verilecek hizmet sonrası kanuni hükmü bulunan belgelerin teslim edileceğinin kanıtı niteliğindedir.

ÇATALCA ilçesi su sebili temizleme işlemlerinde talep edilmesi gereken TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi; doğru yöntem ve tekniklerde profesyonel ekipler ile hizmet sağlanacağının kanıtı niteliğindedir.

ÇATALCA ilçesi su sebili temizleme işlemlerinde talep edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanlarının eğitiminden ve sınavından başarı ile geçmiş uzman ve eğitimli ekipler tarafından hizmet sağlanacağının garantisi niteliğinde olacaktır.

ÇATALCA ilçesi su sebili temizleme işlemlerinde talep edilmesi gereken eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri; sağlıklı bir ortamda, tüm portör muayeneleri eksiksiz ekipler tarafından hizmet sağlanacağının göstergesidir. Ayrıca firmanın sunacağı eksiksiz belgeler ile herhangi bir denetlemeden sorunsuz olarak geçileceğinin de göstergesi olmaktadır.

Tüm İstanbul ilçelerinde başta ÇATALCA olmak üzere su sebili temizleme işlemlerinde TEKDEZ; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi ile yasal süreçlerde ilerleyen hizmet sunmaktadır.

Tüm İstanbul ilçelerinde başta ÇATALCA olmak üzere su sebili temizleme işlemlerinde TEKDEZ; TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile uzman ve eğitimli ekipleri tarafından profesyonel hizmet sunmaktadır.

TEKDEZ, tüm yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak ÇATALCA ilçesinde hizmet vermekte olan sektörünün öncül firmalarındandır.

Firmamız ile iletişime geçtiğinizde; sebil adeti, sebil çeşidi gibi soruları yanıtlayarak detaylı bilgi alabilirsiniz ve akabinde talebiniz ile randevunuz oluşturulabilir.

Randevu gününde, yerinde hizmet verecek olan firmamız, eğitimli ve uzman ekipler ile ÇATALCA ilçesinde bulunan sebilin tüm haznelerini ozon ile dezenfekte edecektir. Temizlik sonrası kontrolünüz ile birlikte su sebiliniz sağlıklı kullanıma teslim edilecektir.

İşlem bitiminde tarafınıza verilecek olan iş tamamlandı formunu herhangi bir denetlemede ibraz edebilirsiniz.

İstanbul ÇATALCA ilçesinde su sebili temizleme işlemleriniz için, unutulabilecek olan temizlik zamanı firmamız tarafından CRM’ de kayıt altına alınacaktır. Temizlik zamanı yaklaştığında tarafınıza bilgi aktarılacak ve talebiniz doğrultusunda hizmet verilmeye devam edilecektir.

İstanbul Çatalca ilçesinde su sebili temizleme ve ozonlama hizmeti yıllardır güvenilir ve kaliteli olarak firmamız tarafından verilmeye devam etmektedir.

Çatalca su sebili temizliği işlemleriniz için TEKDEZ ile iletişime geçerek, sağlıklı su kullanımı hakkında detaylı bilgi ve destek talep edebilirsiniz.

ÇATALCA ilçesi su sebili hizmetimiz için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri için bize ulaşın: (0212) 554 0 555

su deposu