Evde Su Analizi Nasıl yapılır?

Su analizleri toplum sağlığını koruyan ve titizlikle çalışılması gereken işlemlerdir. Su analizi çalışmalarının mutlaka steril, gerekli koşul ve şartların oluştuğu laboratuvar ortamında yapılması gerekmektedir.

Evde su analizi nasıl yapılır?
Evde mikrobiyolojik su analizi, kimyasal su analizi yada legionella analizi yapılamaz. Eb koşul ve şartları asla bir Laboratuvar ortamı olamayacağı için sonuçlar doğrusal ilerlemeyecektir. Bu tip analizlerin ev şartlarında yapılamamasının diğer bir sebebi de kullanılan makine ve cihazlardır.
Bu analizi yapmak için sadece cihaz ortalama maliyeti 500.000 TL ve üzeridir. Bu sebeple evde su analizi yapmanın ticari yada mantıksal bir geçerliliği olamaz.
Evde kimyasal, mikrobiyolojik yada legionella gibi teferruatlı analizlerin yapılması zor olsa da bakılabilecek küçük çaplı su analiz çalışmaları yapılabilir.
Örneğin bir su analizinin Ph yada Tds analizi, kitler vasıtasıyla fazla maliyet ve Laboratuvar ortamı gerekmeden yapılabilir. Ph ve Tds analizlerinin mobil taşınabilecek kitlerine piyasada uygun fiyatlara ulaşılabilmektedir.

Evde uyguladığımız Ph ve Tds su analizinde hangi parametreler çalışılır?
Analiz yapılacak suyun Ph değeri 0-14 arası değişkenlik gösterir. Ph su analizi kullanılan veya tüketilen bir suyun asidik veya bazik durumunu ifade eden birimdir. Bu ölçü biriminin değerleri 0-7 arası asidik, 7-14 arası baziktir. Saf suyun Ph derecesi 7 dir.
Analiz yapılan bir suyun asidik nitelik de olması, o suda olması gerekenden daha fazla karbondioksit bulunması ve alkali özelliği göstermesi demektir.
Alkali; suyun kalsiyum, bikarbonat, ve alkali tuzlarına vakıf olduğu anlamını taşımaktadır. Alkali özelliğine sahip sular insan sağlığı için daha sağlıklı olduğu kabul edilmektedir.
İdeal sulardaki Ph değerlerinin yanı sıra sertlik dereceleri de oldukça önemlidir. Sertlik derecesinin sudaki karşılığı kalsiyum ve magnezyum miktarlarının toplamıdır. Magnezyum ve kalsiyumu az olan sular yumuşak olarak nitelendirilir, içimi kolaydır.
Yine ev ortamında yapılabilecek basit bir su analizi metodu TDS analizidir (Total Dissolved Solids).TDS analizinin dilimizdeki karşılığı toplam çözünmüş katı madde miktarıdır. TDS analizi su içerisinde gözle görünmeyen çözünmüş tuz, mineral ve katı maddelerin tespiti için çalışılan bir analiz metodudur.
TDS değer birimi mgL veya ppm’dir. Suyun tadını etkileyen en önemli faktörlerin başında sudaki çözünmüş maddelerdir. Örnek verirsek tuz veya demir suda çözünen maddelerdir. Çoğunluğu suyun tadını ve kalitesini bozar. İçilen yada tüketilen bir suyun tatlı su olduğunu kabul edebilmek için üst limitin 1500 mg/L TDS olması gerekmektedir. Bu değer sınır değerdir.
1000 mg/Litre ile 5000 mg/Litre değerinde değerlerine sahip analizi yapılan sular acı su,5000 mg/Litre ile 13000 mg/Litre TDS değerine sahip sular ise çok acı su denilmektedir. Bu değerden daha yüksek bir değerde TDS içeren suları ise tuzlu su olarak kabul etmeliyiz. Örneğin deniz suyu.

TDS ANALİZİNDEKİ SU DEĞERLERİ PARAMETRELERİ;
0-17: Aralığındaki değer Yumuşak su
17-80: Aralığındaki değer Az sert su
80-150: Aralığındaki değer Orta sert su
150-200: Aralığındaki değer Sert su
200-350: Aralığındaki değer Çok sert Su
350-1100: Aralığındaki değer İçilemez su
1100-6000: Aralığındaki değer Acı su
6000-13000: Aralığındaki değer Çok acı su
13000-30000: Aralığındaki değer Tuzlu su
30000: Aralığındaki değer Deniz suyu
Tds analizini de aynı PH analizi gibi basit, mobil kitler evde yada herhangi bir ortamda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bunun dışında evde kimyasal analiz, mikrobiyolojik analiz yada legionella testleri yapılamaz. Yapılamamasının sebebi Laboratuvar gibi uygun şartların bulunmaması ve makine cihaz sisteminde yetersiz kalacağınız içindir.
Su analizi hakkında bilgi almak yada randevu oluşturmak için lütfen Tekdez kurumsal temsilcinizle iletişime geçiniz.


Su deposu temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri için bize ulaşın: (0212) 554 0 555

su deposu