Su Analizi Nedir?

Su yüksek oranda organik madde içerdiği için, niteliği gereği patojen madde üremesine elverişlidir. Bu bakteriler insan vücudunda mutasyona uğrayıp, sağlığımızı tehdit edecek çeşitli bakterilere dönüşebilmektedir.
Su analizleri saydığımız bu sebeplerden ötürü, sağlıklı su kullanımı ve tüketimi adına gerçekleştirilmektedir.

Su analizi nedir?
Su analizi; suda bulunan hastalıklara sebep olabilecek mikroorganizmaların tespitiyle birlikte suyun kalitesini ölçümleyen analiz çeşitlendirmesidir.
Su analizleri genel olarak 2 yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan ilki mikrobiyolojik yani sudaki bakteri mikrop oranını çalışan analizlerdir. İkincisi ise kimyasal analiz yani sudaki koku, berraklık, suyun kalitesini ölçümleyen analizlerdir. Her iki analiz metodu da insan sağlığı için büyük rol oynamaktadır. Mikrobiyolojik analizler sağlığımızı bakteri ve patojenlere karşı korumada yol gösterici olurken, kimyasal analizlerde içtiğimiz yada tükettiğimiz suyun kalitesini belli eden.
Kimyasal analizlerde bulunan Ph analizi su, gıda zehirlenmelerin önüne geçer.
Kimyasal analizlerde genel olarak İletkenlik, Ph, suyun sertliği, sudaki klorür, sudaki serbest ve toplam klor miktarı, nitrit ve nitrat, amonyum, bulanıklık değerlerinin ölçümlenmesini içerir.
Mikrobiyolojik su analizlerinde ise koliform, ekoli, enterekok gibi bakteri değerlerinin ölçümlenmesini içerir.
Su analizleri kuyudan, şebekeden, musluktan, havuzdan, depodan yani suyun muhafaza edildiği her alandan alınabilir.
Tekdez kuruluşumuzdan kimyasal su analizi, mikrobiyolojik su analizi yada tam kapsamlı paket yani kimyasal + mikro su analizlerini birlikte talep edebilirsiniz.
Su analizinin asıl amacı kullanılan yada tüketilen suyun insan sağlığına zararlımı değimli fonksiyonlarının belirlenmesi ve kalitesine yönelik çalışma yapılmasıdır. Örneğin kuyu suyunun depolamasının yapıldığı bir su deposundan direk su analizi almak, o anki kullanılan yada tüketilen suyun tüm özelliklerini masa üstüne çıkartır.
Mikrobiyolojik su analizi, genellikle içme suyu kontrollerinde talep edilen bir metottur. Mikrobiyolojik alımlar kimyasal analizlerle desteklenebilir.
Mikrobiyolojik su analizlerinde bakılan koliform, ekoli ve enterekok bakterileri insan sağlığını ciddi boyutta tehlike altında bırakabilecek guruplardır. Koliform bakterisi çok yapışkandır ve dezenfeksiyonu oldukça zordur. Dezenfeksiyonun zor olmasının sebeplerinden birinci bakterinin çok çabuk çoğalabilmesidir. Örneğin bir suda çıkan %10 koliform referans değeri, aysı sudan bir hafta sonra alınacak analiz raporunda %75 çıkabilir.
Koliform toprak kaynaklıdır. Dışkıdan da üreyebilir. Derhal müdahale edilmelidir.

Koliform bakterisine dezenfekte müdahalesi nasıl yapılır?
Herhangi bir su deposundan alınan mikrobiyolojik analiz sonrası koliform bakterisi tespit edilirse, o su deposu derhal kullanıma durdurulmalıdır. Profesyonel firmalardan destek talep edilip, mevcut su boşaltılmalı ve su deposu temizlenip dezenfekte ettirilmelidir.
Ekoli bakterisi de koliform ailesi üyesidir. Ekoli tespit edilen bir su deposunda muhakkak lağım yada dışkı bulaşması var demektir.
Ekoli bakterisine dezenfekte müdahalesi nasıl yapılır?
Ekoli tespit edilen bir su deposu vakit kaybetmeden kullanıma durdurulmalıdır. Profesyonel ekip ve firmalardan ivedi destek talep edilmeli ve depodaki su tahliye edilmelidir. Depodaki mevcut suya dışkı karışımı olduğu için tahliye işleminin rögar yada kanalizasyona yapılmasında fayda bulunur. Bunun dışında yapılacak bir tahliye işlemi sonrası koku olması muhtemel durumdur. Boşaltılan su deposu doğru metot ve yöntemlerle temizlenip dezenfekte edilmelidir. Tüm işlemlerden sonra su deposuna son kez hava temizleme (ozon sanitasyonu) işlemi uygulanmalıdır.
Bu işlemler uygulanmadığında tüketici yada kullanıcıda çok yüksek ihtimalle ishal, kusma, öksürük yada yüksek ateş görülebilir. Böyle bir durumda hastalanan kişi ekoli bakterisine maruz kalmış demektir. En yakın sağlık kurumundan destek talep edilmelidir.
Suda oluşabilen bakteriler incelendiğinde konunun önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. İnsan sağlığını bozabilen, zehirlenmelere hatta ölümle sonuçlanan vakalarda mutlaka ya bir ihmal yada tedbirsizlik bulunmaktadır.
Bunu örnekle açıklamak gerekirse 3-5 senedir su deposunu temizletmeyen bir apartman yetkilisi, oluşabilecek sağlık problemlerinde tek sorumludur. Bu sorumluluğun sebebi bilinçsizlik yada ihmalkarlık da olsa sorumluluk değişmez. Su depolarında bakteri üreme süresi olağan dönemlerde 180 gün yani altı aydır. Bu sürenin uzatılması yada aksatılması tüm konut sakinlerini müşkül durumlarda bırakabilir.
Böyle bir depodan temizlik öncesi su analizi alınmasına gerek bulunmamaktadır. Su analizi almaya gerek bulunmamasının nedeni uzun süre temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmamış bir depoda zaten koliform ve türevlerinin üremiş olmasıdır.
Su analizi hakkında bilgi almak yada su analizi randevu planlaması için kuruluşumuz çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.


Su deposu temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri için bize ulaşın: (0212) 554 0 555

su deposu